Thủ tục xin VISA du lịch Mỹ - B2

Tuesday, July 12, 20168:42 PM(View: 26871)
Thủ tục xin VISA du lịch Mỹ - B2
AVConsultantgroup-thu-tuc-xin-visa-du-lich-my-b2Những người đến Mỹ với mục đích tham quan giải trí có thể xin thị thực “du lịch”. Ký hiệu của loại thị thực này là “B-2”.

Những người không xin thị thực trước khi đến Mỹ có thể bị hãng hàng không từ chối không cho lên máy bay.

Những người có thị thực loại B-2 có thể tham gia vào những hoạt động sau đây:

* Du lịch
* Thăm bạn bè, thân nhân
* Chữa bệnh
* Tham gia các cuộc hội thảo hoặc các hội nghị của tôn giáo hoặc các tổ chức xã hội.
* Tham gia các sự kiện âm nhạc, thể thao hoặc các sự kiện tương tự mang tính nghiệp dư.

Để xin loại thị thực B-2, bạn cần phải chứng minh rằng:

* Bạn có ràng buộc chặt chẽ với nơi cư trú mà bạn sẽ không thể từ bỏ.
* Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của bạn là một chuyến đi ngắn hạn và bạn sẽ rời khỏi Hoa Kỳ sau khi kết thúc chuyến thăm này.
* Bạn có khả năng tài chính phù hợp để chi trả mọi chi phí liên quan dến chuyến đi này.

Sẽ không có danh sách cụ thể những giấy tờ bạn cần nộp để chứng minh cho những vấn đề nêu trên.

Tuy nhiên, lấy ví dụ để chứng minh về nơi cư trú ở Việt Nam bạn có thể chỉ ra những ràng buộc của mình với đất nước này. Bằng chứng về việc làm, ràng buộc về gia đình hoặc các mối quan hệ khác, hoặc giấy tờ sở hữu nhà cửa có thể thoả mãn được những yêu cầu này. Những giấy tờ quan trọng phải được nộp cùng với đơn xin thị thực của bạn. Những quyển hộ chiếu cũ trong đó có thị thực đã được cấp trước đây cũng sẽ có ích cho bạn.

Chú ý: Thời hạn của thị thực khác với thời hạn bạn được phép lưu trú tại Hoa Kỳ. Khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bạn sẽ được kiểm tra bởi nhân viên của Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Nhân viên này sẽ quyết định thời gian bạn được phép lưu trú tại Hoa Kỳ. Việc gia hạn thời hạn lưu trú chí được chấp thuận vì những lý do bất khả kháng hoặc vì những mục đích nhân đạo khác. Thời hạn lưu trú có thể được gia hạn thêm đối với những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo thị thực loại B tối đa là 6 tháng.
Send comment
Your Name
Your email address