DỰ ÁN HỖ TRỢ SINH HOẠT SUMMERSET LINCOLN (EB5)

Tuesday, June 9, 20202:38 PM(View: 15852)
DỰ ÁN HỖ TRỢ SINH HOẠT SUMMERSET LINCOLN (EB5)

DỰ ÁN HỖ TRỢ SINH HOẠT SUMMERSET LINCOLN ( EB5)
639813008_1280x720

Điều  hành bởi Care Senior Management Inc., hoàn toàn thuộc sở hữu của Summerst Assisted Living LLC.

 

Thông tin sơ khảo về dự án:

> Chăm sóc cá nhân - hỗ trợ các hoạt động của cuộc sống hàng ngày với nhân viên tại chỗ 24/24.

 

> Nhắc nhở uống thuốc - bao gồm tư vấn với các bác sỹ và dược sỹ trực tiếp quản lý, cùng với việc đặt mua thuốc và đánh giá việc uống thuốc theo thời gian biểu bởi y tá được cấp phép.

 

> Quản lý hành vi vệ sinh kkhông kiểm soát  - hỗ trợ cả ngày lẫn đêm

 

> Hoạt động xã hội và sự kiện - Lịch đầy đủ các cơ hội giáo dục, xã hội và các sự kiện giải trí sáng tạo có sẵn bảy ngày một tuần thông qua chương trình tương tác xã hội của Summerset Lincoln.

 

 

Thông tin chi tiết về dự án:

> Cách San Francisco 80 dặm về phía Đông

> Tạo ra 238 công việc làm

> Diện tích 2 mẫu 90820 Feet vuông

> 114 căn hộ cho khoảng 123 khách hàng

> Chi phí trung bình hàng tháng cho mỗi khách hàng $5,545

 

> Vui lòng xem brochure của dự án để tường tận hơn.

>> Summerset  Brochure

Send comment
Your Name
Your email address