Những thay đổi mới nhất về visa Mỹ

Tuesday, July 12, 20168:38 PM(View: 10929)
Những thay đổi mới nhất về visa Mỹ
AVConsultantgroup-nhung-thay-doi-moi-nhat-ve-visa-myTổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đã chuyển sang sử dụng mẫu đơn xin thị thực không di dân mới. Mẫu đơn xin Thị thực Điện tử mới DS-160 là mẫu đơn hoàn toàn trực tuyến. Mẫu đơn này được sử dụng để thu thập thông tin cần thiết của những người nộp đơn xin thị thực không di dân.

Mẫu đơn DS-160 sẽ tự động chuyển dữ liệu đến Bộ Ngoại Giao thông qua mạng Internet. Trong buổi phỏng vấn, các viên chức Lãnh Sự sẽ sử dụng thông tin trên mẫu đơn DS-160 để xét duyệt đơn xin thị thực và quyết định đương đơn nào hội đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực không di dân.

Tờ khai DS-160 giúp cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thu thập các thông tin bắt buộc một cách chính xác ngay lần đầu tiên. Tờ khai là dạng ứng dụng mạng nên có thể được sửa và bổ sung nếu cần thiết.

Sau ngày 16 tháng 4, mẫu đơn DS-156 sẽ không còn hiệu lực. Tất cả các đương đơn sẽ phải sử dụng mẫu đơn DS-160.

Tờ khai DS-160 sẽ thay thế tờ khai DS-156 và các tờ khai bổ sung DS-157 và DS-158 bắt buộc đối với một số đương đơn xin visa.

Cũng từ ngày 16/4/2010, tờ khai DS-156 cũ sẽ không còn được sử dụng trực tuyến nữa, tuy nhiên, bất kỳ tờ khai DS-156 nào được lập trước thời hạn trên sẽ vẫn được chấp nhận sau ngày 16/4.

Với tờ khai mới, đương đơn sẽ phải gửi ảnh Visa và tờ khai qua Internet.

Ngoài ra, trong tương lai các hồ sơ có thể được xử lý và kiểm tra trước khi phỏng vấn đương đơn, giúp giảm thời gian chờ xử lý hồ sơ. Tờ khai điện tử cũng làm cho thủ tục visa trở thành một hoạt động "xanh" và thân thiện với môi trường nhờ việc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng các tờ khai bằng giấy. Đương đơn sẽ in đúng một trang xác nhận khi hoàn tất tờ khai DS-160.

Những thay đổi về tờ khai xin visa là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tinh giản thủ tục visa. Đã có hơn 70 Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ trên thế giới đã chuyển đổi sang áp dụng tờ khai DS-160.

Thông tin chi tiết về thủ tục xin visa không di dân, Quý khách hang có thể truy cập web site chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội:http://vietnam.usembassy.gov/niv-apply.html hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh:
http://hochiminh.usconsulate.gov/how/to/apply.html
Send comment
Your Name
Your email address